Dotacja na kapitał obrotowy

 

PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.5 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

NR UMOWY: POPW.01.05.00-18-0321/20-00

BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST: BIURO PLUS L.A. KOPTYRA SP.J., UL. HANDLOWA 4B, 37-450 STALOWA WOLA, NIP: 865-24-23-073

KWOTA DOFINANSOWANIA: 229 678,44 ZŁ